Skip Navigation Links
جستجو
جستجو:منوی اصلی
نمایش گالری تصاویر

گالری تصاویر
Skip Navigation Linksصفحه اصلی :
تعداد نمایش: 3415

کارگروه استانی بلایای جوی » جلسات » جلسه 24 مرداد 91 » جلسه 24 مرداد 91

بسمه تعالی

صورتجلسه  اولین کارگروه فرعی تخصصی  بلایای جوی و اقلیمی استان قم

پیرو دعوت نامه شماره  1509/91 مورخ 17/5/1391 اولین جلسه (کارگروه فرعی تخصصی بلایای جوی واقلیمی در استان قم   راس ساعت 10 صبح مورخ 24/05/91 در محل اداره کل هواشناسی استان  با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید . در ابتدای جلسه پس از تلاوت ایاتی از کلام ا... مجید ، آقای مهندس رئوفی فرد معاون اداره کل و دبیر کارگروه جلسه ضمن خير مقدم با تبریک ماه مبارک رمضان  بیان داشتند  بلایای طبیعی را ميزان آسيب پذيري جوامع بشري از  پديده هاي طبيعي معرفی نمودند وبا بیان اینکه  بلاياي جوي و اقليمي قسمت اعظم بلاياي طبيعي را تشكيل مي دهند  افزودند:  تا كنون بر اساس آمارهاي بين المللي حدود 43 بليه طبيعي شناخته شده است  كه 34 بليه طبيعي در كشور ما وجود دارد كه 90% تا 95% آن منشا آب و هوايي دارنداين بدان معني است كه آب و هوا مسبب اصلي بسياري از بلاياي طبيعي  ميباشد . وبلایای طبیعی بصورت دو گونه  :1- ناگهانی نظیر  زلزله ، آتشفشان و سيل ، طوفانهاي شديد ، گردبادها ،سرما و گرماي شديد  ویا 2- تدریجی نظیر خشكسالي ، قحطي و بيماريهاي فراگير و..اتفاق می افتند و در بسياري از مواقع ،پيشگيري  می تواند صدمات و خسارات جاني و اقتصادي ناشي از اين گونه بلايا را به حداقل ممكن برساند و اين مهم نيازمند آگاهي و شناخت آحاد جامعه است و بكارگيري روشهاي مقابله با بلاياي طبيعي ، درخور اهميت است . وی سپس ويژگيهاي اصلي بلاياي جوي و اقليمي را غير قابل اجتناب بودن وقوع آنها،اصل غافلگيري،متفاوت بودن شكل گيري ، اثر پذيري، مقابله با آنها-،ساختاری و غير ساختاري بودن ،امكان پيش بيني و پيش آگاهي  می باشد نامبده سپس ابلاغ صادره اعضاء را به انها تحویل داد و برنامه زمان بندی جلسات کارگروه تا پاین سال 1391 به اعضا ارائه گردید در ادامه اقای مهندس قاضی  سرپرست اداره پیش بینی و تحیقات هواشناس یاستان قم پیرامون دستور اول جلسه مبنی بر بررسی وضعیت بارش زراعی سال زراعی جاری  و مقایسه آن  سال گذشته و بلند را بطور خلاصه بصورت زیر ارائه نمودند:

متوسط بارش سال زراعی جاری تا تاريخ24/5/1391 در استان        5/139 ميليمتر

متوسط بارش سال زراعی  گذشته تا تاريخ24/05/1390                 6/136ميليمتر

متوسط بارش بلندمدت نا 24 مرداد    طی سالهای( 89-65)              4/167  ميليمتر

کمبود بارش سالجاری تا این تاریخ(24/5/91) نسبت به بارش بلندمدت            17 درصد

کمبود بارش سال قبل تا تاریخ(24/5/90) نسبت به بارش بلندمدت       20  درصد

میانگین بارش سال زراعی  بلندمدت (دوره آماری ( 89-65) )                      6/170 میلی متر

کمبود بارش دریافتی نسبت به  میانگین بارش بلندمدت  سال زراعی       18درصد

سپس آقای مهندس قاضی  در باره پیش بینی فصلی بارش و دما را تا سه ماه آینده  عنوان نمودند که بارندگی و دما نا مهر ماه سال جاری نرمال و از مهر تا آبان  سال جاری دما زیر نرمال و بارندگی نرمال خواهد بود.

در ادامه جلسه جناب آقای مهندس اروجی   مدیر کل محترم مدیریت استان نسبت به همفکری بیشتر راجع به دیدگاههای مقام معظم رهبری در خصوص پیشگیری از حوادث اقلیمی و تغییرات اقلیمی را مورد تاکید قرار دادند و امیدواری کردند  با تدوام برگزاری جلسات کارگروه و  کار بیشتر آن بتوان ا ز بروز خسارات بیشتر در اثر حوادث طبیعی جلوگیر نمود وی افزودند  گزارشهای خروجی از این جلسات  بایستی مد نظر قرار گیرد و همچنین  به زلزله اخیر در منطقه آذربایجان اشاره نمودند و بیان نمودندکه  نسبت به بستر سازی برای مقاوم سازی خانه ها ی  مسکونی  در سراسر کشور بایستی بیش از گذشته مدنظر قرار گیرد  ایشان همچنینی در رابطه با  با ساماندهی بلایای جوی  استان ، انجام پروزه های تحقیقاتی در رابطه با پدیده های جوی  استان ،هماهنگ شدن فعالیتهای مختلف  عمرانی کشاورزی و...در استان با رویکرد سازگاری اقلیم  منطقه وبحث  تغییر اقلیم در استان و اتخاذ راهکارهای مناسب ونیز انجام مطالعات در رابطه با ریزگردها و  پی گیری برگزاری  انجام نشست ها و همایش ها در رابطه با موضوعات مذکور و... مطالب ی بیان نمودند

 وانگاه آقای مهندس رئوفی فرد  طرح های پیشنهادی پژوهشی   کارگروه  را بعنوان  دستور سوم  بصورت جدول ذیل ارائه نمودند :

ردیف

عنوان پروژه تحقیقاتی

اهداف

1

تغییرات زمانی و مکانی بارندگی در استان قم

بانک جامع از بارش در نواحی مختلف در یک دوره ده ساله اخیر و بررسی درصدهای جزئی وتجمعی مقباس های روزهای بارندگی و.... بررسی می شود تا روند وقوع فراوانی و تاثیر سوء پدیده های اقلیمی نظیر خشکسالی و سیل در دوره آماری مورد بررسی تعیین شود که این موضوع در برآورد و ارزیابی خسارات وارده ناشی از وقوع این پدیده ها در سطح استان  در آینده کاملا مشهود می باشد.

2

بررسی میزان حساسیت پیش بینی مدل WRF به طرح واره های فیزیکی: مطالعه موردی استان قم

بررسي حساسیت مدل نسبت به طرحواره‌های مربوط به پارامترسازی لایه مرزی (PBL)، سطح زمین، خرد فیزیک ابر و همچنین ابرهای پشته‌ای (کومولوس)، در یک دوره‌ی زمانی یک ساله انجام می‌شود تا پیکربندی‌های مناسب برای چهار فصل به‌دست آید

3

پیش بینی و تعیین سیلابهای مخرب ناگهانی در استان قم

 

تعیین شاخص های جوی  از بهترين روش پيش بيني سيل به روش حداكثر بارش محتمل(pmp ) غير كوهستاني (تعیین شاخص ]ای :رطوبت و تندي باد ، تعیین الگوهای سینوپتیکی برای سیستم هایی که ایجادسیل های مخرب دراستان قم می نمایند

4

بررسی رابطه بین وقوع بارش های حدی و افزایش دما در فراوانی وقوع سیلاب های مخرب و خشکسالی  در استان قم

اولا بین فراوانی بارشهای حدی و افزایش دما همبستگی مستقیمی وجود دارد و ثانیا روند وقوع فراوانی و تاثیر سوء پدیده های اقلیمی نظیر خشکسالی و سیل در دوره آماری مورد بررسی تعیین می شود که این موضوع در برآورد و ارزیابی خسارات وارده ناشی از وقوع این پدیده ها در سطح استان  در آینده کاملا مشهود می باشد.

5

تغییرات اقلیمی و پیامدهای ناشی از آن در استان قم

1- – بررسی روند تغییرات اقلیمی در کشور و استان قم

2 – بررسی زمانی و مکانی تغییرات اقلیمی در استان قم

3 – تحلیل آماری کمیت و کیفیت تغییرات اقلیمی در استان قم

4 – برآورد خسارتهای تغییرات اقلیمی طی سالهای اخیر در استان قم

6 – چگونگی کاهش اثرات تغییرات اقلیمی در سطح استان

7 – افزایش آگاهی مردم و اطلاع رسانی به موقع جهت کاهش خسارات آن

 

6

اثر عوامل جوي بر  مخاطرات حمل ونقل استانی

وجود یک نظام ترابری کارا ،کم هزینه و بی خطر دارای اهمیت اقتصادی ،اجتماعی است. توزیع فراورده های کشاورزی صنعتی به شبکه ترابری متکی می باشد. ترابری مستقیما تابع وضعیت جوی می باشد. برف و یخ بندان ،مه ،باد ،رعد و برق ،بارش باران فعالیتهای ترابری را مختل می نماید با وجودی که طراحی وسایل نقلیه پیشرفت زیادی داشته ولی هنوز هم وقوع بحرانهای اقلیمی تاثیر زیادی بر وضعیت حمل و نقل دارد.

 

 

مصوبات  جلسه:

1-مقررگردید در اسرع وقت  نمایندگانی از اداره کل هواشناسی استان  وشرکت آب منطقه ای استان  و سازمان جهاد کشاورزی  استان ، گزارشی از وضعیت واثرات کاهش چشمگیر بارندگی و رخداد خشکسالی به صورت علمی و جامع وارائه امار ومستندات در ابطه با آن در استان تهیه و به مدیریت بحران استانداری ارسال نمایند

2- پروپوزالهای طرحهای پزوهشی مصوب شده  در جدول مذکور  تهیه و جهت ادامه اقدامات مقتضی به مدیریت بحران استانداری ارسال گردد.

3- اعضای مکلفند جدول زمانبندی تشکیل جلسات  کارگروه را تا پایان سال جاری که در  ذیل  امده است جهت حضور دقیقا مدنظر قرار دهند:

 اداره کل هواشناسی استان قم